Ἐπιδημία, παρέμβαση Εὐρώπης

Ἡ Εὐρώπη ἀντέδρασε στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας, μετὰ τὴν τηλεδιάσκεψη κορυφῆς, μὲ τὴν διάθεση 25 δις εὐρὼ ἀπ’ τὸ Κοινωνικὸ Ταμεῖο καὶ 7,5 ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή, πρὸς διάθεση στὰ μέλη της, ἀναλόγως πρὸς τὶς ἀνάγκες τους· τὰ οἰκονομικὰ μέτρα μελετῶνται κι ἀναμένεται ἡ ἀνακοίνωσή τους σύντομα. Ὁ σκοπὸς εἶναι ἡ ἄμβλυνση τῶν συνεπειῶν στὴν οἰκονομία καὶ ἡ διάθεση τῶν ἀναγκαίων κονδυλίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρκὴ Τράπεζα γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος κι ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή, ἄρση ἢ τουλάχιστον σημαντικὸς περιορισμὸς τῆς λιτότητος· ἡ Ἑλλὰς ἔχει ζητήσει τὴν ἄρση τῶν δεσμεύσεων τῶν δημοσιονομικῶν πλεονασμάτων, γιὰ τὴν διάθεση ἐπαρκῶν κονδυλίων, στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κοροναϊοῦ καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς ζητήσεως. Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων προβλέπεται ὅτι θὰ ἀρχίσει ἀμέσως, ὅπως τῶν πρώτων πιστώσεων, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν νοσηλευτικῶν ἀναγκῶν τους καὶ τῶν ἐνισχύσεων πρὸς τὰ κοινωνικὰ στρώματα ποὺ πλήττονται χειρότερα.