Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς ἐπέστρεψαν χθὲς σὲ ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν προχθεσινὴ ἀπότομη ἄνοδο· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1346 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 118,7110 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1655,70, καὶ πετρέλαιο, 35,80. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔδειξαν ὅτι ἦταν πρόσκαιρη ἡ ἀρχικὴ αἰσιοδοξία, καθὼς φοβοῦνται γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιδημίας, μετὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Ἰταλία καὶ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες· ὁ κίνδυνος ἐξαπλώσεώς της σὲ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις εἶναι ὁρατός, ἂν καὶ οἱ παρεμβάσεις τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἀρχῶν θεωροῦνται οὐσιαστικὸ ἀντίβαρο. Ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ δήλωσε, ὅτι ἐπείγει ἡ λήψη ριζικῶν οἰκονομικῶν μέτρων, πρὸς ἀποφυγὴν νέου 2008· ἡ Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας μείωσε τὸ βασικὸ ἐπιτόκιό της στὸ 0,25%, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἀνακοινώνει μέτρα τονώσεως τῆς ρευστότητος. Στὴν Ἀθήνα ἡ πτώση ἀνῆλθε σὲ 5%, ἀδικαιολόγητα μᾶλλον, ἐπειδὴ λάβαμε μέτρα γιὰ τὸν ἰὸ ἐγκαίρως καὶ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ζητήσεως, ἐνῶ ἀναμένουμε καὶ ἐκεῖνα τῆς Εὐρωζώνης.