Πρὸς ἀναγνώριση τοῦ Χαφτὰρ

Στὴν διεθνῆ ἀναγνώριση τοῦ Χαλίφα Χαφτάρ, ὡς ἐπισήμου κυβερνήσεως τῆς Λιβύης, θεωρεῖται στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους, ἡ συνάντησή του διαδοχικὰ μὲ τοὺς Ἐμμανουὲλ Μακρὸν καὶ Ἀγκέλα Μέρκελ· ὁ στρατάρχης ἀπολαμβάνει πλέον τὴν εὔνοια καὶ ὑποστήριξη τῆς Εὐρώπης, καθὼς ἔχει συναντηθεῖ καὶ μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, ποὺ δὲν εἶχε γίνει αὐτὴ τότε, χωρὶς τὴν συγκατάθεση ἢ ἀνοχὴ τῶν Εὐρωπαίων. Ἄλλωστε, διαθέτει καὶ τὴν ἐπίσημη ἀναγνώριση τῆς Συρίας, ποὺ ἔγινε μὲ τὴν συγκατάθεση τῆς Μόσχας, κι ἀναμένεται νὰ ἀκολουθήσουν κι ἄλλες ἀραβικὲς χῶρες· ἡ ψυχρολουσία αὐτὴ πρὸς τὸν Τοῦρκο πρόεδρο συμπληρώνει τὴν ἀποτυχία του στὸν Ἔβρο καὶ στὸ Ἰντλίμπ, ὅπως καὶ τὴν πλήρη ἀποδοκιμασία τῆς πολιτικῆς του ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους. Οἱ Ἄραβες ἑτοιμάζονται συντρίψαι τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους καὶ τοὺς Τζιχαντιστές.