Διατήρηση συνέσεως ὅλων

Ἀπ’ τὴν διατήρηση τῆς αὐτοσυγκρατήσεως καὶ τῆς φρονήσεως ὅλων μας κρίνονται τὰ προληπτικὰ μέτρα ἀντιμετωπίσεως τῆς ἐπιδημίας καὶ ἐλέγχου τῶν συνεπειῶν της· ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐπέδειξε ὑποδειγματικὴ προσαρμογὴ στὶς ἐντολὲς τῶν Ὑγειονομικῶν Ἀρχῶν καὶ εἶχε καὶ τὰ πρῶτα εὐνοϊκὰ ἀποτελέσματα, ὅπως ἀναφέρονται ἀπ’ τὸν διεθνῆ τύπο. Δὲν εἶναι ἀδύνατος ὁ περιορισμὸς τῶν συνεπειῶν τοῦ κοροναϊοῦ, ἀρκεῖ νὰ ἐπιδείξουμε τὴν ἴδια ὁμοψυχία καὶ ὁμοθυμία, ὅπως κάναμε μὲ τὴν ἐθνικὴ ἀνάταση στὸν Ἔβρο· οἱ πρῶτες ἐνδείξεις εἶναι καλές, καθὼς δὲν ἐπέδειξε ὁ κόσμος συμπτώματα ἀνησυχίας καὶ πανικοῦ. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα, συνεχίζει κανονικὰ τὴν ζωή του, μὲ τὴν ἐξαίρεση τὴν ἀποφυγὴ ἀσκόπων περιπλανήσεων καὶ καταλήξεως σὲ μέρη μὲ συνωστισμό· καλὸ εἶναι αὐτό, ἂς συνηθίσουμε σὲ περισσότερη σπιτικὴ ζωή, μᾶς ἠρεμεῖ…