Ἔβρος, συγκράτηση Τουρκίας

Στὸν Ἔβρο ἡ Τουρκία δείχνει σημάδια συγκρατήσεώς της, καθὼς βλέπει ὅτι ἀπέναντί της βρίσκονται καὶ εὐρωπαϊκὲς δυνάμεις, πέραν τῶν ἑλληνικῶν· χθὲς ἀπέφυγε τὰ ἐπεισόδια, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπιδείξεις στρατιωτῶν της, ὅπως προχθές. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν, ὅτι οἱ μετανάστες μετακινοῦνται πλέον μὲ λεωφορεῖα κατὰ μῆκος τοῦ ποταμοῦ, ἐνῶ πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς ἀπογοητευμένοι παίρνουν πεζῆ τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολη· ἡ πρόκληση πρὸς τὴν Ἑλλάδα τοῦ ἀπέβη μπούμερανγκ, μὲ ἀποτέλεσμα ἐμφανεῖς τὶς δυσκολίες του τοῦ δικαιολογῆσαι στὸν λαό του τὸ ὅλο ἐγχείρημα. Ταυτοχρόνως δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ γίνει ἡ τριμερὴς στὴν Πόλη, μὲ τοὺς Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, καθὼς δὲν ἔχουμε σαφῆ ἐπιβεβαίωση ἐκ μέρους των. Ὁ Χαλίφα Χαφτὰρ μᾶς ἔστειλε θερμὸ μήνυμα, προασπίσεως τῶν συνόρων μας. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν φοβᾶται, ὅτι, ἀφοῦ δὲν ἔχει κάτι χειροπιαστό, οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ τὸν ἀποστομώσουν, στὴν χώρα του…