Διεθνἠς ἀναγνώριση Ἑλλάδος

Ἡ διεθνὴς ἀναγνώριση τῆς ἀνατάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἱστορικῶν προκλήσεων, βάρβαρη τοουρκικὴ εἰσβολὴ καὶ ἐπιδημία, ἦρθε ὡς ἐπιβεβαίωση· ὁ ξένος τύπος ἀναγνωρίζει τὴν ἡρωικὴ προσπάθεια τῶν παιδιῶν μας στὸν Ἔβρο καὶ τὴν ἠρεμία καὶ σύνεση τοῦ κόσμου ἀπέναντι στὸν κοροναϊό, μοναδικὴ στὴν Εὐρώπη. Φυσικά, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐξαιρέσεις τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων, ποὺ βρίσκουν ἀνύπαρκτες ἀφορμὲς γιὰ νὰ κατηγορήσουν τὴν Ἑλλάδα, ὅπως μὲ δῆθεν κέντρα κρατήσεως στὰ σύνορα· θυμίζουν σὲ ἐμᾶς καὶ στοὺς ξένους τὴν ὑστερική τους προπαγάνδα πρὸ δεκαετίας, γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Ἀπέτυχαν οἰκτρῶς, ἀλλὰ δὲν ἀλλάζουν πολιτική· περισσότερο τοὺς ἐνοχλεῖ, ὅπως δείχνουν, ἡ θερμότατη ὑποστήριξη τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν.