Μοιραῖον λάθος, Ἐρντογὰν

Τὸ μοιραῖο λάθος τοῦ Τούρκου προέδρου ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι, ἡ βάρβαρη ἐπιδρομή του στὸν Ἔβρο· εἶχε τὴν προηγούμενη ἐμπειρία του, ἀπ’ τὴν πανωλεθρία στὴν Συρία, δύο φορές, καὶ στὴν Λιβύη, ὅπως καὶ στὰ μεγαλεπήβολα σχέδιά του γιὰ ἀποκατάσταση τοῦ ὀθωμανικοῦ μεγαλείου, ἐνῶ ἀργὰ πολὺ ἀντιλήφθηκε, ὅτι τὸ Κρεμλίνο τὸν χρησιμοποίησε, στὶς ἀντινατοϊκὲς ἐπιδιώξεις του, ἀλλὰ τὸν ἐκδικήθηκε ἀνελέητα γιὰ τὶς δηλώσεις, κατὰ προσαρτήσεως τῆς Κριμαίας καὶ ὑπὲρ τῶν Τατάρων. Εἶχε πιστέψει, φαίνεται, ὅτι ἔχει τὴν ὁμόθυμη ὑποστήριξη τῶν Τούρκων, ὅπως ἔδειξαν τὰ πράγματα στὴν ἐξαγγελθεῖσα καὶ μηδέποτε πραγματοποιηθεῖσα εἰσβολὴ στὴν Συρία· ἔτσι ἄρχισε καὶ τὴν κρίση μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ πρώτη του ὅμως ψυχρολουσία ἦρθε στὰ ἑλληνικὰ σύνορα· νόμιζε ὅτι ἦταν ἀφύλακτα κι ὅτι θὰ πλημμύριζε τὴν χώρα μὲ μετανάστες καὶ θὰ προκαλοῦσε πολιτικὴ κρίση. Ἀλλὰ οἱ Ἕλληνες ἀντιστάθηκαν γενναίως, ὅπως γνωρίζουν, καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι συμπαραστάθηκαν ὁμοψύχως.