Ἄσχημα, ἑπομένη πανδημίας

Ἡ ἑπομένη τῆς κηρύξεως πανδημίας ἀπ’ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας βρίσκει πολλὲς χῶρες ἀπροετοίμαστες καὶ μὲ διάφορες ἄβολες ἐνέργειες· στὴν Εὐρώπη γενικεύονται τὰ προστατευτικὰ μέτρα, κλείσιμο σχολείων, Πανεπιστημίων, μαζικῶν ἐκδηλώσεων, ἐνῶ ἡ ἰταλικὴ κυβέρνηση ἐπέβαλε κλείσιμο τῶν πάντων, πλὴν καταστημάτων τροφίμων καὶ φαρμακείων. Ἡ διακοπὴ ὅλων τῶν πτήσεων, μόνο ἐπιβατικῶν, ἀπὸ καὶ πρὸς τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἀπ’ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο, γιὰ τριάντα μέρες, ἀλλὰ ὄχι καὶ φορτίων, σχολιάσθηκε ἀρνητικὰ καὶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες· πολλοὶ διερωτῶνται στὸ τί ἀποβλέπει τὸ μέτρο, ὅταν δὲν εἶχε ληφθεῖ ἀντίστοιχο καὶ κατὰ τῆς Κίνας. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀνακοίνωσε, ὅτι μελετάει τὸ θέμα· πολλοὶ Εὐρωπαῖοι τὸ θεωροῦν ὡς ἀφορμὴ γιὰ κλιμάκωση τοῦ ἐμπορικοῦ πολέμου, καθὼς θὰ δυσκολευθοῦν ἀρκετὰ οἱ δοσοληψίες, ὅσο κι ἂν οἱ ψηφιακὲς ἐπικοινωνίες ἔχουν περιορίσει τὴν ἀνάγκη τῆς προσωπικῆς ἐπαφῆς. Οἱ δύο ἀκτὲς τοῦ Ἀτλαντικοῦ διευρύνουν πλέον τὶς ὑπάρχουσες διαφορές τους.