Ἐπαγρύπνηση τῶν Εὐρωπαίων

Οἱ εὐρωπαϊκὲς ἀρχὲς βρίσκονται σὲ κατάσταση ἐπαγρυπνήσεως, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας, ἀπὸ νοσηλευτικῆς καὶ οἰκονομικῆς πλευρᾶς· ὁ συντονισμὸς τῶν νοσηλευτικῶν ἱδρυμάτων εἶναι ἄμεσος, ὥστε νὰ θεωρεῖται ἑνιαῖο τὸ σύστημα. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς εἶναι τὸ δεύτερο θέμα· πέραν τῶν 32,5 δις εὐρὼ ποὺ ἔχουν διατεθεῖ γιὰ νοσηλευτικοὺς σκοπούς, ἐξετάζεται ἡ ἄμβλυνση τῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς καὶ ἡ διάθεση ἐπαρκῶν πιστώσεων, γιὰ ἀποζημίωση σὲ ὅσους, ἐπιχειρήσεις καὶ ἄτομα, πλήττονται ἀπ’ τὸν κοροναϊό, ἀλλὰ καὶ ἐνισχύσεις σὲ ὅλους τοὺς κλάδους γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας· τὰ μέτρα μελετῶνται κι εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν ἀνέβαλε τὴν ἐπίσκεψή της στὴν Ἀθήνα, εἰδοποιώντας τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, γιὰ τὰ ἀνήλικα προσφυγόπουλα. Θεωρεῖται δεδομένο ὅτι θὰ καταργηθοῦν ἡ λιτότης καὶ τὰ δημοσιονομικὰ πλεονάσματα, ὅπως τὸ ἔχει ζητήσει ἡ Ἑλλάς· αὐτὸ θεωρεῖται πράσινο φρῶς γιὰ περισσότερα κονδύλια κι ἀπὸ ἐθνικὲς κυβερνήσεις.