Τουρκία, σκιὲς ἐπιδημίας

Ἡ Τουρκία ἀνακοίνωσε τὸ πρῶτο κροῦσμα κοροναϊοῦ στὴν χώρα, χωρὶς ὅμως προσδιορισμὸ τοῦ τόπου καὶ τῆς προελεύσεώς τους· οἱ ξένοι παρατηρητὲς ἐκφράζουν πολλὲς ἐπιφυλάξεις ὡς πρὸς τὴν εἰλικρίνεια τῶν ἀνακοινώσεών της, ἐπειδὴ βρίσκεται στὸ μέσο τῆς διαδρομῆς της στὸν κόσμο. Πάντως ἡ Ἄγκυρα προκάλεσε κάποια ἐπεισόδια τὴν νύκτα, μὲ τὴν μεταφορὰ μεταναστῶν μὲ λεωφορεῖα σὲ ἄλλα σημεῖα μακρυὰ ἀπ’ τὶς Καστανιές, ἀλλὰ ἀποκρούσθηκαν ἀπ’ τὶς εὐρωπαϊκὲς δυνάμεις, ἑλληνικὲς καὶ ἄλλων ἑταίρων· Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν διαπιστώνει, ὅτι ἡ βάρβαρη εἰσβολή του ἔχει προκαλέσει κύματα συμπαραστάσεως πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἀπ’ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαούς, ποὺ ἴσως δὲν θὰ εἶχε φανεῖ χωρὶς αὐτήν· ἐμπειρογνώμονες τῆς ΠΟΥ φοβοῦνται, ὅτι ἴσως τὰ κρούσματα εἶναι περισσότερα κι ἀνησυχοῦν, γιὰ τὴν ἐξάπλωσή τους στοὺς μετανάστες.