Ἐπιδημία, αὐστηρότερα μέτρα

Σὲ αὐστηρότερα μέτρα κατὰ τῆς ἐπιδημίας προχώρησε ἡ κυβέρνηση κλείνοντας τὰ σύνορα πρὸς Ἀλβανία καὶ Σκόπια κι ἀπαγορεύοντας, ὅλες τὶς πτήσεις πρὸς Ἰταλία καὶ Ἱσπανία· ταυτοχρόνως συνελήφθησαν 96 ἄτομα, γιὰ παραβίαση τῶν μέτρων καὶ παρεπέμφθησαν στὸν εἰσαγγελέα, μὲ τὶς ποινὲς αὐστηρότατες. Χθὲς εἴχαμε ἄλλον ἕναν νεκρό, φθάνοντας τοὺς τέσσερες, μὲ 103 νέα κρούσματα, χαμηλότερα ὅμως ἀπ’ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὅπου αὐξάνονται ἁλματωδῶς· ἡ μέριμνα τῶν ἰατρῶν εἶναι ἡ πειθαρχία τοῦ κόσμου τὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἀπότομη ἄνοδός της, ὁπότε μετὰ εἶναι εὐκολώτερος ὁ ἔλεγχός της. Πρόβλημα χρόνου εἶναι, καλοῦ νοσηλευτικοῦ συστήματος καὶ πειθαρχημένου λαοῦ· οἱ πρῶτες μέρες ἔδειξαν, ὅτι τὰ ἔγκαιρα προληπτικὰ μέτρα τοῦ πρωθυπουργοῦ, πρὶν ἀπ’ τὶς ἄλλες κυβερνήσεις, ἦταν ἱκανὰ γιὰ ἀποτροπὴ τῆς μεγάλης διεισδύσεώς της, ἐνῶ καὶ τὸ νοσηλευτικὸ σύστημα ἦταν ἐξαίτερο. Ἤδη ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης πιέζει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ συμμόρφωση.