Οἰκονομία, ἐπιπτώσεις ἰοῦ

Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιδημίας στὴν οἰκονομία μελετῶνται διεθνῶς, ἀλλὰ εἶναι πολὺ δύσκολη ἀκριβὴς ἐκτίμησή τους· οἱ κυβερνήσεις λαμβάνουν ἔκτακτα μέτρα, ὅπως καὶ ἡ Εὐρωζώνη, μὲ κύριο σκοπὸ ἁπάλυνση τῶν δυσμενῶν συνεπειῶν καὶ ἐνίσχυση ὅσων κλάδων της γίνεται γιὰ τὴν ὁμαλὴ κατὰ τὸ δυνατὸν λειτουργία τους. Οἱ διεθνεῖς οἰκονομικοὶ κύκλοι, μὲ πρώτους τοὺς ἀμερικανικούς, ἐπικρίνουν, ὅπως καὶ ἡ Ἐπιτροπή, τὴν διακοπὴ τῶν ἀεροπορικῶν πτήσεων πρὸς καὶ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη ἀπ’ τὸν Ντόναλντ Τράμπ, καὶ τὸν ἐπιτιμοῦν, ἐπειδὴ προκαλεῖ, ἰσχυρίζονται, σοβαρὴ ζημία στὴν παγκόσμια οἰκονομία καὶ στὴν ἀμερικανικὴ φυσικά· φαίνεται ὅμως ὅτι οἱ σκέψεις τοῦ προέδρου ἑστιάζονται στὴν καλλιέργεια ἐθνικιστικοῦ πυρετοῦ στὴν χώρα του, ἀποβλέποντας στὶς προεδρικὲς ἐκλογές. Οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς ἔχουν ἐναποθέσει τὶς ἐλπίδες τους στὴν Κίνα, τῆς ὁποίας ἡ οἰκονομία τίθεται πλέον σὲ πλήρη λειτουργία καὶ προσφέρει ἀφθόνως ἀγαθὰ στὴν διεθνῆ κοινότητα. Ὡς ἀντιστάθμισμα θεωρεῖται τὸ Πεκῖνο.