Αὐταπόδεικτη ἡ ὁμοψυχία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ

Ἡ ὁμοψυχία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, στὴν ἀντιμετώπιση τῶν δύο μεγάλων κρίσεων, τῆς βαρβάρου εἰσβολῆς τῆς Τουρκίας στὸν Ἔβρο καὶ τῆς ἐπιδημίας, ἔχει ἐντυπωσιάσει τοὺς πάντες· ἡ ἀπόκρουση τῆς μαζικῆς εἰσβολῆς, ἡμέρες ἑορτῶν μάλιστα, ἦταν ὁμόθυμη, κι ὁ σουλτάνος βρῆκε τὰ σύνορά μας ἄριστα προφυλαγμένα. Θύμισε, τὴν ἀντίστοιχη ἀπρόκρουση στὴν ἐπανάσταση τῶν Τούρκων στὴν πρώτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου, στὶς 25 Δεκεμβρίου 1822, ὅταν ὁ Ὀμὲρ Βρυώνης, ἀφοῦ ἀπέτυχε κατὰ τὴν τρίμηνη πολιορκία νὰ καταλάβει, τὸν φράχτη, ὅπως τὸν ἔλεγε, ἐπιτέθηκε τὴν νύκτα τῶν Χριστουγέννων, ἀλλὰ οἱ Μεσολογγίτες καὶ Σουλιῶτες, ἐνισχυθέντες μὲ 1500 Μωραΐτες, ἦταν στὰ ὀχυρώματα κι ὄχι στὴν ἐκκλησία· ἡ ἧττα ἦταν καταστρροφικὴ κι ὁ πασᾶς ἀποχώρησε στὴν Ἤπειρο κι ἔτσι σώθηκε ἡ ἐπανάσταση καὶ ἑδραιώθηκε στὴν Πελοπόννησο, στὴν Στερεὰ καὶ στὰ νησιά. Τὸ ἴδιο ἔπαθε κι ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, καθὼς ἤλπιζε σὲ μαζικὴ εἴσοδο μεταναστῶν στὴν Θράκη, μὲ ἀποτέλεσμα πολιτικὴ κρίση στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρώπη, ἡ ὁποία δὲν μποροῦσε νὰ ἀντιδράσει ἀμέσως· ἡ νίκη τῶν Ἑλλήνων συνοδεύθηκε μὲ ἔκρηξη συμπαθείας τῶν Εὐρωπαίων πρὸς τοὺς ἑταίρους τους, θυμίζοντας τὸ παλιὸ φιλελληνικὸ κίνημα, καὶ ἔφερε τὴν κινητοποίησή της γιὰ ἄμεση καὶ ἀποτελεσματικὴ βοήθεια. Ἀντὶ γιὰ κρίση στὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὴν παρουσία τῆς Φρόντεξ στὰ χερσαῖα καὶ θαλάσσια σύνορά μας, ἀντιμετωπίζει ὁ Τοῦρκος πρόεδρος ἔντονη κρίση στὴν χώρα του, μετὰ τὴν νέα πανωλεθρία στὴν Συρία, τὴν ἄκρα περιφρόνηση τῶν Ρώσων, τὸ ναυάγιο τοῦ τουρκολιβυκοῦ μνημονίου, ὅταν οἱ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ἐμμανουὲλ Μπακρὸν συναντοῦν τὸν Χαλίφα Χαφτὰρ καὶ δρομολογοῦν λύση στὴν χώρα του, μὲ συνεργασία Ἀράβων καὶ Ρώσων.

Στὴν ἐπιδημία, ὁ λαός μας ἐπέδειξε ὑποδειγματικὴ ὡριμότητα καὶ ὑπευθυνότητα, καθὼς ἀκολουθεῖ πιστὰ τὶς ἐντολὲς τῶν ὑγειονομικῶν· οἱ ἐξαιρέσεις εἶναι ἐλάχιστες κι ἀπασχολοῦν μόνο τὴν ἀτλαντόδουλη διαπλοκή, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ τὴν ἴδια τακτική, ὅπως καὶ στὴν δεκαετία τῆς κρίσεως καὶ τῶν μνημονίων, ὅταν εξέπεμπε μόνο τὶς ἀμερικανόφερτες προηφτεῖες, γιὰ ἄμεση χρεωκοπία τῆς χώρας μας καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης· ἠχοῦν ἀκόμη στὰ αὐτιά μας οἱ χρησμοὶ τῶν μεγάλων! οἰκονομολόγων τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ κόσμου. Ἐὰν ἀκολουθήσουμε πιστὰ τὰ μέτρα, ὅπως τὸ κάνουμε ἤδη, μᾶλλον οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ κοροναϊοῦ θὰ εἶναι λιγώτερες στὴν Ἑλλαδα, κι ἂν ἐπαληθευθοῦν οἱ προβλέψεις τοῦ Κινέζου εἰδικοῦ ἐπιδημιολόγου, τότε μέχρι τὸν Ἰούνιο θὰ ἔχει περάσει· στὴν πράξη μᾶς μένουν τέσσερες μὲ ὀκτὼ βδομάδες, θὰ τὶς περάσουμε… Ἔχουμε ἀποδείξει ἤδη τὴν πειθαρχία μας, καθὼς στὰ σουπερμάρκετ δὲν εἴχαμε ὑπερβολικὲς οὐρὲς κι οὔτε παρουσιάσθηκαν ἐλλείψεις, παρὰ μόνο κάτι παραπάνω ἀπ’ τὶς συνήθεις τὶς ἀπογευματινὲς ὧρες· δεχθήκαμε μὲ κατανόηση καὶ πειθὼ τὰ μέτρα, ὅπως τὰ ἐξήγγειλε πολιτικὰ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης καὶ τὰ ἐπεξήγησαν οἱ εἰδικοί, μὲ πρῶτον τὸν Σωτήρη Τσιόρδα. Μᾶς ἀπομένει ἡ ὑπομονή, μὲ τὸ κλείσιμο στὸ σπίτι μας καὶ τὴν ζωντανὴ χαρὰ τῆς συναναστροφῆς μὲ τὴν οἰκογένειά μας· τὰ παιδιά μας θὰ ἀντισταθμίσουν τὸ κλείσιμο, μὲ τὴν συντροφιὰ τῶν γονέων τους.

Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία ἴσως ἀποβοῦν ὁ χειρότερος παράγων, ἂν ἐκεῖνες στὴν ὑγεία διατηρηθοῦν σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα· ὁ σκοπός τους εἶναι διττός, πρῶτον, ἡ κάλυψη τῶν ἀναγκῶν, ὅσων χάνουν τὴν δουλειά τους ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιδημίας, μὲ εἰσοδηματικὲς ἐνισχύσεις καὶ δεύτερον, ἡ τονωση τῶν ἐμμέσων ἐνισχύσεων στὶς ἀντίστοιχες ἐπιχειρήσεις, ὅπως ἀναστολὴ τῶν φορολογικῶν καὶ ἀσφαλιστικῶν εἰσφρορῶν, ἀλλὰ καὶ παρατάσεως τῆς παραγωγῆς, ἔστω καὶ μερικῆς, μὲ τὰ κατάλληλα προφυλακτικὰ μέτρα. Ἡ διοχέτευση περαιτέρω ρευστότητος ἔρχεται καὶ μὲ τὰ μέτρα τῆς Εὐρωζώνης, τὰ ὁποῖα ἴσως ἀνέλθουν καὶ σὲ ἕνα τρις εὐρὼ στὸ σύνολό τους, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἄρση τῶν περιοριστικῶν μέτρων, σὲ ὅσα μέλη, ὅπως ἐμεῖς, βρισκόμασταν σὲ ἄμεση ἐπιτήρηση· οἱ συνέπειες ὁπωσδήποτε εἶναι μεγάλες, μὲ πρῶτο θῦμα τὸν τουρισμό, καθὼς πληθαίνουν οἱ ματαιώσεις τῶν ἀφίξεων καὶ ὁλοσχερῶς, ὅσο ἰσχύει τὸ κλείσιμο τῶν πάντων. Ἡ δεύτερη μέριμνα εἶναι ἡ προετοιμασία γιὰ ταχεῖα ἀνάπτυξη, μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐπιδημίας.