Εὐρώπη, ἀποφασιστικὰ μέτρα

Πολὺ ἀποφασιστικὰ μέτρα, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας ἔλαβε τὸ Γιουρωγκρούπ, μετὰ ἀπὸ μαραθώνιο συνεδρίαση· αὐτὰ ἀφοροῦν, 1% τοῦ ΑΕΠ γιὰ δημοσιονομικὰ καὶ 10% γιὰ ρευστότητα τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐλαστικότης στὴν δημοσιονομικὴ ἐποπτεία. Ταυτοχρόνως, ἐξαιροῦνται τῆς ἐποπτείας οἱ δαπάνες γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κοροναϊοῦ, καὶ τοῦ μεταναστευτικοῦ γιὰ τὴν Ἑλλάδα· ἡ ἐξειδίκευσή τους θὰ γίνει τὸ διήμερο στὶς Βρυξέλλες, γιὰ τὰ γενικοῦ χαρακτῆρος, καὶ στὶς πρωτεύουσες τῶν ἑταίρων, γιὰ εἰδικὰ ἑκάστου, ἐνῶ ἀναμένονται οἱ παρεμβάσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Σταθεροποιητικοῦ Μηχανισμοῦ. Πέραν αὐτῶν ἡ Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν πρότεινε τὴν ἀπαγόρευση εἰσόδου ἀλλοδαπῶν στὴν Ἕνωση γιὰ ἕναν μῆνα καὶ τὸν αὐστηρότατο ἔλεγχο στὰ σύνορά της, πέραν τῶν ἐλέγχων στὰ ἐθνικά, γιὰ λόγους πλήρους προστασίας· ἡ Εὐρώπη ἔδειξε, ὅτι δὲν θὰ φεισθεῖ δαπανῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς νόσου, οὔτε γιὰ τὴν ταχεῖα ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της.