Συμβοηθὸς ἡ ἐκκλησία μας

Ἡ ἐκκλησία ἦταν πάντοτε συμβοηθὸς στὴν ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν κινδύνων τοῦ ἔθνους, ἐθνικῶν, κοινωνικῶν καὶ ἐπιδημιῶν κι οὐδέποτε ἔλλειψε ἡ θαλπωρή της καὶ ἡ στοργή της πρὸς τὸ πλήρωμά της· στὶς στιγμὲς αὐτὲς δὲν μετροῦσε ὁ τύπος τῆς τελετουργίας, ὅσο ἡ ἐνεργὸς παρουσία καὶ ἡ συνδρομὴ πρὸς τοὺς πάσχοντες. Ὁ κοροναϊὸς εἶναι ἀπειλὴ ἐναντίον ὅλων, τῶν πιστῶν καὶ τῶν ἀδιαφόρων, ἑπομένως ἡ ἐκκλησία συμπαρίσταται στὴν προσπάθεια ἀντιμετωπίσεώς του, μὲ τὸν πιὸ ἀποδοτικὸ τρόπο· ὅσοι ἀπ’ τὶς τάξεις της ἔχουν ἐπιφυλάξεις, ἂς θυμηθοῦν τὶς ρήσεις, «σὺν Ἀθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει», ὅπως μεταφέρθηκε στὸν χριστιανισμό, «καλὸς ὁ ἁγιασμός, ἀλλὰ πάρε καὶ μία γάτα». Ἡ ἐκκλησία τὰ ἀποδέχθηκε αὐτά.