Γενίκευση τῶν περιορισμῶν

Τὰ περιοριστικὰ μέτρα γενικεύονται στὸν δυτικὸ κόσμο, ἐνῶ ἡ Κίνα γιόρτασε τὴν ἐγκατάλειψη τῶν εἰδικῶν νοσοκομείων τῆς Βουχάν, μὲ τὸ ὑγειονομικὸ προσωπικό της νὰ χαιρετάει χαρούμενα τὸν κόσμο· ἀκόμη κι ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς ξύπνησε κι ἀνακοίνωσε μέτρα, στὸ σὺν πέντε, ἀφοῦ εἶχαν γεμίσει πολλὰ στάδια μὲ δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Στὶς Βρυξέλλες ἡ Ἐπιτροπὴ μελετάει τὴν διεύρυνση τῶν παρεμβάσεών της, γιὰ τὴν ἐπαρκῆ διανομὴ ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ στοὺς ἑταίρους καὶ τὴν πιστὴ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων, ἂν κι αὐτὸ εἶναι ἁρμοδιότης τῶν ἐθνικῶν κυβερνήσεων. Στὴν Ἀμερική, Νέα Ὑόρκη καὶ Λὸς Ἄντζελλες ἐπέβαλαν τὸ κλείσιμο τῶν πάντων καὶ μοιάζουν πλέον μὲ ἔρημες πόλεις· στὶς Ἰταλία καὶ Ἱσπανία τὰ θύματα καὶ τὰ κρούσματα αὐξάνονται συνεχῶς, καθὼς πρέπει νὰ κλείσει ὁ κύκλος τῶν δεκαπέντε ἡμερῶν ἐπωάσεως τοῦ κοροναϊοῦ. Ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος, ποὺ πίστευε ὅτι εἶχε τελειώσει μὲ τὶς παλιὲς ἐπιδημίες, τὶς ὑφίσταται τώρα.