Εὐρώπη, πρόληψη, καταστολὴ

Ἡ Εὐρώπη, παγκόσμιο κέντρο πλέον τῆς πανδημίας, διακρίνεται σὲ δύο κατηγορίες, στὶς χῶρες μὲ ἀντίληψη καταστολῆς τοῦ κοροναϊοῦ, Ἰταλία, Ἱσπανία καὶ Βρεταννία, οἱ ὁποῖες πληρώνουν καὶ τὶς χειρότερες συνέπειες, καὶ σὲ ἐκεῖνες μὲ προληπτικὰ μέτρα, Ἑλλὰς κυρίως, μὲ ὀλιγώτερη διασπορά της· οἱ ἀντιδράσεις τῶν λαῶν εἶναι χαρακτηριστικές, ὅπως Ἰταλοὶ καὶ Ἱσπανοί, προσαρμόσθηκαν ἀμέσως καὶ πληρέστατα, ἐνῶ στὴν Ἀγγλία ἀναμένονται οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἀμελείας στὶς ἑπόμενες μέρες, ἀλλὰ γιατροὶ καὶ πολιτικοὶ ἐπικρίνουν δριμύτατα τὸν Μπόρις Τζόνσον. Ταυτοχρόνως, ἡ αἴσθηση τῆς ἑνότητος διευρύνεται στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἀποκτᾶ βάθος, ἄγνωστο προηγουμένως· οἱ Εὐρωπαῖοι ἐμπεδώνουν τὴν πεποίθηση, ὅτι ἡ Ἕνωση δὲν εἶναι μόνο γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους, παρὰ καὶ γιὰ λόγους φυσικῆς ἐπιβιώσεώς μας, ἄγνωστης καὶ ὡς αἴσθησις παλαιότερα μέσα μας.