Οἱ Ἕλληνες πάλιν νικητὲς

Τὸ βαρυσήμαντο καὶ πειστικότατο μήνυμα τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἔγινε δεκτὸ πολὺ εὐνοϊκὰ ἀπὸ ὅλους· ἐξήγησε τὴν ἀνάγκη ἀντιμετωπίσεως τῆς πανδημίας, ὅσο γίνεται ἀποτελεσματικότερα, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν προληπτικῶν μέτρων καὶ τὴν ἐπίδειξη τῆς ἀτομικῆς εὐθύνης ὅλων ἀπέναντι ὅλων. Τὴν κρίση θὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε ὅλοι ἑνωμένοι, πρόσθεσε, καὶ στὰ πλαίσια τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα θὰ κριθεῖ ἀπ’ τὴν καθημερινὴ στάση μας καὶ τὴν ὑπευθυνότητα ἑκάστου· ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τοῦ ὑγειονομικοῦ προσωπικοῦ καὶ τοῦ ἀπηύθυνε τὸ εὐχαριστῶ τοῦ λαοῦ, διότι αὐτοὶ δίδουν τὴν μάχη στὴν πρώτη γραμμή, ἐνῶ τόνισε ὅτι διατίθενται δύο δις εὐρὼ πρόσθετες δαπάνες καὶ προσλαμβάνονται 2000 προσωπικό, μὲ 1900 κλίνες. «Μένουμε σπίτι μας», ἦταν ἡ ἐπῳδὸς τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ συμπεριφερόμαστε, σὰν νὰ ἔχουμε τὸν ἰὸ καὶ φροντίζουμε νὰ μὴν τὸν μεταδώσουμε στοὺς ἄλλους γύρω μας. «Οἱ Ἕλληνες καὶ πάλιν νικητές».