Οἰκονομία, ἄνεση κινήσεων

Τὴν ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς τῶν οἰκονομικῶν μέτρων ἀμβλύνσεως τῶν ἐπιπτώσεων τῆς πανδημίας, μαζὶ μὲ ἐκεῖνα τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, ἐπωφελεῖται ἡ κυβέρνηση στὶς ἀποφάσεις της· ἤδη αἴρονται ὅλοι οἱ περιορισμοὶ γιὰ τὸ τραπεζικὸ σχέδιο «Ἡρακλῆς», ὁπότε ἀκολουθεῖ ἡ παράταση τῆς ἐξοφλήσεως τῶν τραπεζικῶν δανείων, ἐνῶ ἰσχύει ἡ ἀναβολὴ τῶν φορολογικῶν καὶ ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν, ὅσων πλήττονται ἀπ’ τοὺς περιορισμοὺς λόγῳ κοροναϊοῦ. Τὰ μέτρα θὰ ἀνακοινώνονται σταδιακά, μὲ ὑπουργικὲς ἀποφάσεις, καὶ μὲ κύριο κριτήριο τὴν δημοσιονομικὴ ἀντοχή τῆς χώρας· ἀπ’ τὶς πρῶτες ἐπιπτώσεις προσμετρῶνται, μείωση τῶν δημοσίων ἐσόδων καὶ τῆς ἀναπτύξεως, ἐνῶ καὶ τὰ ἐπιτόκια τῶν ὁμολόγων αὐξάνονται. Ὡς ἀντίβαρο χρησιμοποιεῖται ἡ συνεισφορὰ τῆς Εὐρωζώνης, στὰ πλαίσια τῶν παροχῶν της καὶ τῶν πιστώσεων τῆς ΕΚΤ. Πάντως τὰ νέα κρούσματα στὴν Ἑλλάδα ἦταν χθὲς 35 καὶ ἕνας θάνατος ἀκόμη, αὐξάνοντας ἔτσι τὸν ἀριθμό τους σὲ πέντε συνολικά.