Εὐρώπη, ἐπίδειξη συνοχῆς

Τὴν ἐπίδειξη τῆς κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς της συνοχῆς προσέφερε πρὸς τοὺς λαούς της ἡ Εὐρώπη, μὲ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Γιουρωγκροὺπ καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς· οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς γηραιᾶς ἠπείρου εἶδαν, ὅτι ἡ Ἕνωση δὲν εἶναι μόνο γιὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν προστασία τους ἐνώπιον φυσικῶν καταστροφῶν, ὅπως εἶναι ἡ πανδημία ποὺ θυμίζει τοὺς λοιμοὺς τῶν παλαιότερων ἐποχῶν. Οἱ περισσότεροί μας τοὺς ἔχουμε ξεχάσει κι ὡς ἱστορικὸ γεγονός, ἀλλὰ κατέπλευσε ὁ κοροναϊὸς καὶ μᾶς τοὺς θύμισε· ἡ λοιμικὴ βρίσκεται ἐντὸς τῶν τειχῶν καὶ πλήττει τοὺς πάντες ἀνεξαιρέτως. Τὰ ὑγειονομικὰ καὶ οἰκονομικὰ μέτρα κρίνονται στὴν ἐφαρμογή τους καὶ ἀναθεωροῦνται κατὰ περίπτωση, ἀλλὰ ἡ ἀλληλεγγύη καὶ ἡ αἴσθηση, ὅτι ἡ ὑπερεθνικὴ ἀρχὴ μᾶς συμπαρίσταται, μικροὺς καὶ μεγάλους, ἐμπεδώνει τὴν συνοχὴ μεταξὺ τῶν λαῶν. Τὸ μεγάλο βῆμα γίνεται στὴν πράξη, ὅπως αὐτὸ καταγράφεται πάντοτε ἀπ’ τὴν ἱστορία.