Ἐξάπλωση τῆς πανδημίας

Ἡ ἐξάπλωση καὶ ἡ ἔνταση τῆς πανδημίας εἶναι τὸ κύριο ἀντικείμενο τῆς διεθνοῦς κοινότητος πλέον· οἱ ἀντιδράσεις τῶν δυτικῶν καὶ ἄλλων χωρῶν ἦταν ἀρχικῶς ἀνάμικτες, ἄλλες ἐπέλεξαν προληπτικὰ μέτρα κι ἄλλες κατασταλτικά, ἀλλὰ τώρα διαπιστώνεται ὅτι οἱ πρῶτες εἶχαν κάνει τὶς καλύτερες προβλέψεις, μὲ τὰ λιγώτερα προβλήματα, ὅλα ὅμως ἀρκετὰ ἐπείγοντα. Τὰ παραδείγματα τῆς Ἰταλίας, Ἱσπανίας, Βρεταννίας, Ἀμερικῆς εἶναι ἐνδεικτικὰ πρὸς ἀποφυγήν τους· αὐτὰ δείχνουν, ὅτι ἐλάχιστοι στὴν Δύση ἀξιολόγησαν σωστὰ τὴν πολιτικὴ τῆς Κίνας γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ λοιμοῦ· τὸ ὀργανωμένο κράτος, ὁ πειθαρχημένος λαὸς καὶ ἡ ψηφιοποίηση τῆς καθημερινότητός της ἦταν τὰ ἀποτελεσματικὰ ὄργανά της. Οἱ Δυτικοὶ τὰ ἀγνόησαν οἱ περισσότεροι, μὲ ἑρμηνεῖες ὅτι πρόκειται γιὰ ὁλοκληρωτικὸ καθεστώς, σὰν νὰ κάνει διακρίσεις πολιτικοῦ συστήματος ὁ κοροναϊός· τώρα ἀναθεωροῦνται ὅλα κι οἱ κυβερνήσεις διαπιστώνουν τὸ πόσο ἐγκληματικὴ ἦταν ἡ καθυστέρησή τους στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας.