Συνέχεια καθοδικῶν τάσεων

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ καθοδικὲς τάσεις, ἂν καὶ σὲ χαμηλότερους ρυθμούς, ἐνῶ πρωτοστατεῖ ἡ Δύση κι ἡ Ἀσία σύρεται· ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,0980 δολλάρια καὶ 117,4180 γιέν, χρυσός, 1504,65, πετρέλαιο, 29,52. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται πολὺ ἐπιφυλακτικοί, διότι πιστεύουν, ὅτι ἡ πανδημία βρίσκεται στὴν ἀρχική της φάση καὶ ἀδυνατοῦν προβλέψαι τὴν ἔκτασή της, ὅταν βλέπουν ἀκρότητες ἀπὸ μεγάλες χῶρες· ἡ ἀπροθυμία τῆς Οὐάσιγκτον καὶ τοῦ Λονδίνου ἐπιβάλλειν αὐστηρὰ μέτρα συζητοῦνται εὐρύτατα στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους. Μάλιστα σὲ αὐτὰ προσετέθη καὶ χαρακτηρισμὸς τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ὅτι πρόκειται γιὰ κινεζοϊό· τὸ Πεκῖνο ἀντέδρασε ἀμέσως, ζητώντας τὴν ἀνάκλησή του, ἐνῶ καὶ ὁ δήμαρχος τῆς Νέας Ὑόρκης, ὑπογράμμισε ὅτι πρόκειται γιὰ προκατάληψη, μὲ ἄσχημες ἐπιπτώσεις. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, κινεζικὲς πηγὲς ἐπανάλαβαν τὴν κατηγορία, ὅτι ὁ ἰὸς προῆλθε ἀπ’ τὸν ἀμερικανικὸ στρατό καὶ μετεδόθη στὴν Ἀσία. Αὐτὰ ὅλα σημαίνουν ἐπανάληψη τοῦ σινοαμερικανικοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου.