Ἐμπιστοσύνη, ὑπευθυνότης

Τὸ προχθεσινὸ μήνυμα τοῦ πρωθυπουργοῦ πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἦταν μεστὸ πολιτικῆς ὡριμότητος γιὰ τὶς δύσκολες στιγμές μας· ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὑποσχέθηκε, ὅτι θὰ καθιερώσει τὴν συχνὴ ἐνημέρωση ὅλων μας, γιὰ τὴν πορεία τῆς πανδημίας, τὰ μέτρα προστασίας ἀπ’ αὐτὴν καὶ στηρίξεως τῆς οἰκονομίας. Εἶναι σοφὴ ἡ τακτικὴ αὐτή, ἐπειδὴ ὁ λαός, ὁ κάθε λαός, ἀντλεῖ θάρρος καὶ αὐτοπεποίθηση, ὅταν βλέπει τὸν ἀρχηγὸ νὰ τοῦ συμπαρίσταται καὶ νὰ μοιράζεται μαζί του τὴν προβληματική, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως· εἶναι γεγονός, ὅτι πρόκειται περὶ λοιμοῦ, τῶν γνωστῶν στὴν ἱστορία, ἔστω κι ἂν ἔχουμε ξεχάσει τὸ τί σημαίνει ἡ εἰσβολή του. Ἡ ἐμπιστοσύνη, ἡ ἑνότης καὶ ἡ ὑπευθυνότης μετροῦν πλέον.