Εὐρώπη, κλείσιμο συνόρων

Στὸ κλείσιμο τῶν συνόρων της προέβη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, πρὸς ὅλους τοὺς τρίτους, ἐνῶ ἐνισχύει τοὺς μηχανισμοὺς ἀμοιβαίας συνδρομῆς πρὸς τὰ μέλη της, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας· τὰ οἰκονομικὰ μέτρα εἶναι πρόσθετα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐμπέδωση στοὺς λαούς της τῆς αἰσθήσεως, ὅτι ἀποτελοῦν ἀδιάσπάστη ἑνότητα, μπροστὰ στὸν ἀδιόρατο κίνδυνο. Ἡ διάθεση κονδυλίων 1% τοῦ ΑΕΠ ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ δημοσιονομικὰ καὶ 10% γιὰ αὔξηση τῆς ρευστότητος προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες διευκολύνσεως στὰ προβλήματα τῶν μελῶν της· ἡ Ἕνωση εἰσέρχεται σὲ ἄλλη φάση, μὲ τὴν Οὔρσουλα φὸν Ντερλάϊεν, νὰ ὑπόσχεται τὶς παρεμβάσεις της καὶ νὰ δίδει τὴν διαβεβαίωση ὅτι τὸ ἐμβόλιο θὰ εἶναι ἕτοιμο μέχρι τὸ Φθινόπωρο, προσφέρειν ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξία στοὺς Εὐρωπαίους. Ἡ ἀντιμετώπιση εἶναι κοινὴ καὶ ἡ ἀλληλεγγύη εἶναι ἁπτὴ στὸν καθένα. Μαζὶ θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν ἀπειλὴ καὶ μαζὶ θὰ ἀρχίσουμε τὴν ἀνοδικὴ πορεία τῆς οἰκονομίας.