Καὶ νέα κατάρρευση ἀγορῶν

Ἡ νέα κατάρρευση τῶν ἀγορῶν, μεγαλύτερη στὴν Δύση καὶ πολὺ μικρότερη στὴν Κίνα, ἐνισχύει τοὺς φόβους, ὅτι ἡ ἐπερχόμενη οἰκονομικὴ κρίση ἴσως προαλείφεται ὡς χειρότερη μεταπολεμικά· ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,0966 δολλάρια καὶ 117,8500 γιέν, χρυσός, 1472,35, πετρέλαιο, 27,50. Ἡ ἀνησυχία ἐνισχύθηκε ἀπ’ τὰ ἄσχετα μέτρα τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως κατὰ τῆς πανδημίας· οἱ παρατηρητὲς σχολιάζουν, ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀπόδειξη, ὅτι δὲν γνωρίζουν, τὸ ποιὰ πραγματικὰ εἶναι ἡ κατάσταση καὶ δὲν ἔχουν διακρίνει τὶς δύο ἐντελῶς διαφορετικὲς ἀπειλές. Ἄλλο εἶναι ὁ λοιμός, ὁ ὁποῖος ἐπιτάσσει τὴν λήψη δραστικῶν ἀποφάσεων – γιὰ τὸν ὁποῖο δὲν ἔχει λάβει κανένα οὐσιαστικὸ μέτρο ἡ Οὐάσιγκτον- κι ἄλλο ἡ πολιτικὴ ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας, ἀφοῦ ἔχει ἐλεγχθεῖ ἡ νόσος· στοιχειώδης λογικὴ ἐπιβάλλει τὸν σαφέστατο καὶ κατανοητὸ σὲ ὅλους διαχωρισμὸ τῶν μέτρων αὐτῶν, ἄλλο ἂν μερικὰ λαμβάνονται ταυτοχρόνως. Παρόμοια ἄκρως ἀνησυχητικὴ κατάσταση ἐπικρατεῖ καὶ στὴν Βρεταννία.