Συμμόρφωση συμπολιτῶν μας

Ἡ συμμόρφωση τῶν συμπολιτῶν μας στὰ προφυλακτικὰ μέτρα εἶναι ὑποδειγματική, ἂν συγκριθεῖ μὲ τὴν ἀντίστοιχη στάση ἄλλων λαῶν· δὲν παρουσιάζονται συμπτώματα ἀνησυχίας κι ἀκόμη περισσότερο πανικοῦ στὴν Ἑλλάδα. Τὸ κλείσιμο τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων ἐφαρμόζεται, χωρὶς παρεκτροπές, ἐνῶ γενικεύεται ἡ χρήση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὸν δημόσιο καὶ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα, «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ». Οἱ καθυστερήσεις δεκαετιῶν, ἐσκεμμένες ἢ μή, ἔχει δευτερεύουσα σημασία, διορθώνονται μὲ ἐπείγοντα ρυθμό· ἂς σκεφθοῦμε τὸ παράδειγμα τῆς Κίνας, τὸ ὁποῖο σπεύδουν ἀντιγράψαι οἱ πλέον ἀναπτυγμένες δυτικὲς χῶρες. Ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία γίνεται ἀναπόσπαστη πλέον στὴν καθημερινή μας ζωή, ὄχι γιὰ παιχνίδι, ὅπως πίστευαν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ζωῆς μας σὲ ἐπικίνδυνες καταστάσεις. Οἱ Ἕλληνες προσαρμοζόμαστε γρηγορώτερα, χάρις στὴν δημιουργικότητα τῆς γλώσσης μας.