«Ἑνωμένοι, μένουμε σπίτι»

Μὲ τὴν παρότρυνση, «ἑνωμένοι, μένουμε σπίτι», ἔκλεισε τὴν χθεσινὴ ἐπικοινωνία του μὲ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὁ πρωθυπουργός· πάλι ἑστίασε τὴν ὁμιλία του, στὴν προσαρμογὴ τῆς ζωῆς μας, γιὰ πρόληψη τῆς πανδημίας, τοὺς προσεχεῖς ἕναν δύο μῆνες, καὶ στὰ μέτρα εἰσοδηματικῆς ἐνισχύσεως τῶν πληττομένων στρωμάτων καὶ τῆς προετοιμασίας γιὰ τὴν ἀνάκαμψη, ὅταν περάσει ὁ κίνδυνος. Ἤδη ἡ κυβέρνηση διαθέτει ἄλλα τρία δις εὐρὼ ἀπ’ τὰ διαθέσιμά της καὶ διπλάσια ἀπ’ τὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια, παρέχεται τὸ δῶρο τοῦ Πάσχα, ὅπως καὶ τὸ ἔκτακτο ἐπίδομα, πέραν τῶν ἀνέργων, καὶ πρὸς τὸ ὑγειονομικὸ καὶ τὸ προσωπικὸ τῆς δημοσίας ἀσφαλείας, ἐνῶ ἀξιοποιεῖ καὶ τὰ δώδεκα ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Ἡ πειθαρχία καὶ ἡ ὑπευθυνότης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι τὸ καλύτερο ὅπλο κατὰ τοῦ λοιμοῦ, ὅπως ἀπέδειξαν οἱ Ἕλληνες. Ἡ τακτικὴ ἐπικοινωνία τοῦ Κυριάκου
Μητσοτάκη προσφέρει τὶς ἐγγυήσεις πρὸς τοὺς συμπολῖτες μας.