Εὐρώπη, γενικὸς συναγερμὸς

Ἡ Εὐρώπη ὁλόκληρη βρίσκεται σὲ κατάσταση γενικοῦ συναγερμοῦ, παρόμοιου μὲ ἐκεῖνον τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου· ὅλες οἱ κυβερνήσεις ἔχουν ἀνακοινώσει ἐπειγόντως ἔκτακτα μέτρα, γιὰ τὴν πρόληψη τῆς πανδημίας, ὅπως αὐστηρότερα ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, ὡς παράδειγμα γιὰ ὅλα τὰ μέλη. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα μάλιστα ἀνακοίνωσε πρόγραμμα 750 δις εὐρὼ ποσοτικῆς χαλαρώσεως, στὸ ὁποῖο περιέλαβε καὶ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν καθιέρωσή του τὸ 2015, χάρις στὶς παρεμβάσεις τῶν Κυριάκου Μητσοτάκη καὶ Γιάννη Στουρνάρα· αὐτὸ σημαίνει, ὅτι μέσα στὸ 2020 θὰ ἀντλήσει δώδεκα δις εὐρώ, περίπου δηλαδή, 11% τοῦ ΑΕΠ, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος, γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, τὸ ταχύτερο, μετὰ τὸ τέλος τοῦ λοιμοῦ. Ἡ Εὐρωζώνη προσφέρει τὴν ἔμπρακτη συμπαράστασή της στοὺς ἑταίρους της, γίνονται πλέον ἑνωμένη καὶ βιώνουν τὴν αἴσθηση τῆς ἀλληλεγγύης της· ἡ συνοχὴ χαλυβδώνεται καὶ διαδίδεται σὲ ὅλους τοὺς Εὐρωπαίους.