Γενίκευση αὐστηρῶν μέτρων

Τὰ αὐστηρὰ μέτρα προστασίας γενικεύονται στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἐνῶ καὶ στὴν Βρεταννία ἔκλεισαν σχολεῖα, Πανεπιστήμια καὶ κέντρα, ὅπως στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες προαναγγέλλουν μέτρα· ἡ Ἰταλία εἶναι τὸ παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν, καθὼς σὲ μερικὲς πόλεις τοῦ Βορρᾶ δὲν ὑπάρχουν θέσεις στὰ νεκροταφεῖα καὶ οἱ σοροὶ μεταφέρονται, μὲ στρατιωτικὰ αὐτοκίνητα, σὲ ἄλλες πόλεις. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀντιδροῦν καλὰ στὶς προκλήσεις, ἂν καὶ στὴν Γερμανία πλημμυρίζουν τὰ πάρκα, ὅπως καὶ στὴν Ἰταλία δὲν κλείνονται σπίτι τους, ἐνῶ στὴν Γαλλία, ὅποιος συλλαμβάνεται σὲ ἄσκοπο περίπατο, πληρώνει ἀμέσως 135 εὐρὼ πρόστιμο, τὸ ὁποῖο αὐξάνεται σὲ τετρακόσια, ὅπως ἀνακοινώθηκε· ἡ προσαρμογὴ στὶς νέες συνθῆκες ἀποδεικνύεται πολὺ δύσκολη γιὰ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαούς, καθὼς ἔχουν ξεχάσει τὶς διηγήσεις τῶν πατεράδων τους καὶ τῶν παππούδων τους, γιὰ τὰ ὅσα εἶχαν περάσει στὸν πόλεμο. Τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση ἡ εὐμάρεια καὶ ὁ ἐφησυχασμὸς τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου στὴν μεταπολεμικὴ ἐποχή.