Κατηγορηματικοὶ ὑπουργοὶ

Οἱ ὑπουργοὶ ἦταν κατηγορηματικοὶ στὴν παρουσίαση τῶν μέτρων ἀπαγορεύσεως τῆς κυκλοφορίας γιὰ ὅλους, μὲ τὶς συγκεκριμένες ἐξαιρέσεις. Εἴμαστε σὲ νέα μέρα, οἱ παρανομοῦντες ὑφίστανται τὶς κυρώσεις, ὅπως ὅσοι ἐπέστρεψαν ἀπ’ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ δὲν ἔμειναν σὲ ἀποκλεισμό, δεκατρεῖς συνολικά, μὲ πρόστιμο 5000 εὐρώ. Ὅσοι δικαιοῦνται κυκλοφορίας, ὑποχρεοῦνται νὰ ἔχουν ἄδεια, ὅπως προβλέπεται· ἡ κατάσταση ἐπιδεινώθηκε χθὲς στὴν χώρα, μὲ δύο ἀκόμη θανάτους καὶ 94 νέα κρούσματα, εἴτε τριπλάσια ἀπ’ τὶς προηγούμενες μέρες. Ἑπομένως εἶναι ἀπαραίτητα τὰ αὐστηρότερα μέτρα, ὡς μοναδικὸ μέσο καθυστερήσεως τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ λοιμοῦ· δὲν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος ἀντιδράσεως, συμμορφωνόμαστε ἀμέσως καὶ πλήρως ἢ ὑφιστάμεθα τὶς συνέπειες, τὸ παράδειγμα τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Ἱσπανίας εἶναι μπροστά μας, ἀδιαφορία δὲν συγχωρεῖται. Οἱ παρεμβάσεις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη εἶναι πειστικότατες καὶ εἰλικρινεῖς, ἔχει κερδίσει τὴν ἐμπιστοσύνη μας· εἶναι γενικὰ ἀποδεκτὸ αὐτό, ὡς ἡ μοναδική μας ἐλπίδα. Ἀποφασίζει μὲ ὑπευθυνότητα.