Κίνα, οὐσιαστικὴ βοήθεια

Ἡ οὐσιαστικὴ βοήθεια τῆς Κίνας, πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο μάσκες καὶ ἄλλο νοσηλευτικὸ ὑλικό, γέμισε χαρὰ στοὺς Ἕλληνες, ἐπειδὴ εἶναι ἡ πρώτη ποὺ δεχόμαστε ἀπὸ χώρα, ἐκτὸς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως· προερχόταν ἀπ’ τὴν κυβέρνηση καὶ μεγάλες ἑταιρεῖες ποὺ δραστηροποιοῦνται στὴν χώρα μας, COSCO, Huawei, Babk of China. Ἕνα πρᾶγμα τράβηξε τὸ βλέμμα ὅλων, ἡ ἐπιγραφὴ σὲ ἕνα μεγάλο δέμα, «φιλία ἐστὶ ψυχὴ μία ἐν δυσὶ σώμασιν ἐνοικουμένη», στὰ ἑλληνικὰ καὶ στὰ κινεζικά· ἡ Κινέζα πρεσβευτὴς ἀναφέρθηκε στὰ λόγια τοῦ Ἀριστοτέλους, ὡς παράφραση τῆς πραγματικῆς φράσεως: «Τί εἶναι φίλος; Φίλος σημαίνει ἡ ἑνιαία ψυχὴ ποὺ κατοικεῖ σὰ δύο σώματα», ἐννοώντας ὅτι, «οἱ δύσκολες στιγμὲς ἀποκαλύπτουν τοὺς ἀληθινοὺς φίλους μας».