Αὐστηρὰ μέτρα Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι, ἔστω καὶ μὲ καθυστέρηση πολλοί, λαμβάνουν τὰ αὐστηρὰ μέτρα, γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς πανδημίας, ὅταν μάλιστα βλέπουν τὴν κατάσταση στὴν Ἰταλία καὶ στὴν Ἱσπανία, λόγῳ τῆς ἀδρανείας τῶν κυβερνήσεών τους· στὸν τύπο γράφεται, ὅτι ὁ Μπόρις Τζόνσον ἔκλεισε ὅλα τὰ κέντρα, μετὰ τὴν προειδοποίηση τοῦ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν, τὴν Πέμπτη τὸ βράδυ, ὅτι θὰ ἐπιβάλει ἀπόλυτο ἀποκλεισμὸ στὴν εἴσοδο ἀπ’ τὴν Βρεταννία, ἂν δὲν λάβει ἐπειγόντως μέτρα προστασίας. Ἡ ἀσπίδα τῆς Εὐρωζώνης γίνεται αἰσθητὴ σὲ ὅλους, μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἑταίρων της ἀπ’ τὴν ἐπιτήρηση -κι αὐτὸ ἀφορᾶ ἐμᾶς κυρίως- καὶ μὲ τὴν διάθεση ἑνὸς τρις εὐρώ, ἔκτακτες πιστώσεις, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κοροναϊοῦ καὶ τὴν χορήγηση βοηθημάτων στὸν πληθυσμό, ἐνῶ προβλέπει τὴν αὔξηση τοῦ ποσοῦ σὲ τρία τρις· ὁ καθένας μας ἀντιλαμβάνεται, τὸ τί θὰ γινόμασταν, ἂν εἴμασταν ἐκτὸς Εὐρωζώνης. Ἂς μὴν τὸ ἀναλογιζόμαστε καλύτερα…