Τουρκία, διατήρηση τῶν προκλήσεων στὸν Ἔβρο

Ἡ Ἄγκυρα διατηρεῖ τὶς προκλήσεις της στὸν Ἔβρο, μὲ τοὺς λίγους μετανάστες-Τζιχαντιστὲς στὰ σύνορά μας· οἱ ἐπιθέσεις δὲν εἶναι πολλὲς οὔτε καὶ σοβαρές, ἀλλὰ συνδυάζονται μὲ παραβιάσεις τῶν μαχητικῶν της στὸ Αἰγαῖο. Ἡ κήρυξη τῆς χώρας σὲ κατάσταση ἐθνικῆς ἀνάγκης, λόγῳ τοῦ κοροναϊοῦ, δὲν δικαιολογεῖ τὴν ἐξωτερικὴ ἔνταση, ὁπότε ἄλλοι εἶναι οἱ πραγματικοὶ λόγοι· οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι πιστεύουν, ὅτι προσπαθεῖ νὰ ἀπασχολήσει τοὺς χιλιάδες τῶν Τζιχαντιστῶν ποὺ ἔχει μεταφέρει ἐκεῖ ἀπ’ τὶς φυλακὲς καὶ δυσκολεύεται νὰ τοὺς θέσει ὑπὸ ἔλεγχο, χωρὶς σκληρὰ ἐπεισόδια μὲ τὴν Ἀστυνομία της. Πρόκειται γιὰ τοὺς Ἰσλαμιστὲς τῆς Συρίας, ἀξιόμαχους ὅλους καὶ ἱκανοὺς νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς στρατιωτικές της δυνάμεις· δὲν εἶναι καθόλου εὔκολος ὁ ἐγκλωβισμός τους στὰ γνωστά της στρατόπεδα…