Ἐλεύθεροι πολιορκημένοι

Ὁλόκληρη ἡ χώρα βρίσκεται σὲ κατ’ οἶκον περιορισμόν, λόγῳ τοῦ κοροναϊοῦ, ἀλλὰ τὸ φρόνημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι πολὺ ὑψηλό· ἐλπίζουμε ὅλοι, ὅτι θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸν λοιμὸ ἐγκαίρως καὶ μὲ τὸ κεφάλι ψηλά. Ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς μᾶς δείχνει τὸν δρόμο, «Τὸ χάραμα ἐπῆρα/ τοῦ Ἥλιου τὸν δρόμο/κρεμῶντας τὴν λύρα/ τὴν δίκαιη στὸν ὦμο,/ κι ἀπ’ ὅπου χαράζει/ ὡς ὅπου βυθᾷ». Στὸ χάραμα βρισκόμαστε, μὲ ὅσα μέτρα ἔχουμε λάβει, ἀλλὰ ἔχουμε μακρὺ δρόμο μπροστά μας, ἴσως καὶ λιγώτερο, ἂν ἀκολουθήσουμε τὸ παράδειγμα τῆς Κίνας· ὁ Ἥλιος ποὺ ἀνατέλλει μᾶς δείχνει τὴν πορεία μας, ἀλλὰ καὶ τὶς εὐθύνες μας. Ἡ πειθαρχία καὶ ἡ ὑπευθυνότης εἶναι τα κύρια πλεονκετήματα.