Ἱκανοποιητικὴ προσαρμογὴ

Ἡ προσαρμογὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὴν ἀπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας εἶναι ἱκανοποιητικὴ μέχρι καλή· ὅσοι κυκλοφοροῦν ἔχουν τὶς ἄδειες, μὲ πολὺ λίγες ἐξαιρέσεις. Όπως προσαρμοσθήκαμε στὰ πρῶτα μέτρα, ἔτσι δείχνουμε τὴν ἴδια ἀνταπόκριση καὶ στὴν κυκλοφορία· εἰμαστε ἀπ’ τοὺς πιὸ πειθαρχημένους λαοὺς καὶ γι’ αὐτὸ ἔχουμε καὶ ἀπ’ τοὺς χαμηλότερους βαθμοὺς μεταδόσεως τοῦ κοροναϊοῦ. Θὰ ἀνταπεξέλθουμε στὴν ἐπιδρομὴ τοῦ λοιμοῦ καὶ μὲ τὸ κεφάλι ψηλά, ἔχουμε τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἐπιμονή, ὅπως καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη στὸν Κυριάκο Μητσοτάκη· ἡ πρόνοια γιὰ τὶς δυσκολίες καὶ γιὰ τὴν μακροχρόνια πορεία της εἶναι τὸ κύριο μέλημα τῆς κυβερνήσεως. Θὰ κερδίσει, ὅποιος ἔχει σχέδιο σὲ βάθος χρόνου καὶ γιὰ τὴν ἀνόρθωσή μας ἀμέσως μετά.