Ἑορτασμός, 25ης Μαρτίου

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς 25ης Μαρτίου θὰ γίνει μὲ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὸ σπίτι του, χειρότερα ἴσως κι ἀπ’ τὶς μέρες τῆς Κατοχῆς· θὰ ὑψώσουμε τὶς σημαῖες μας καὶ θὰ τιμήσουμε τοὺς Ἐλεύθερους Πολιορκημένους, ὅπως καὶ εἴμαστε στὴν πραγματικότητα. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀπέδειξε ὅτι, κατὰ τὴν δεκαετῆ μνημονιακὴ κρίση παρέμεινε ὄρθιος καὶ διέψευσε, ὅλες τὶς ἀτλαντικὲς κασσάνδρες καὶ τοὺς ἐπιχωρίους ὑποτελεῖς τους, ὅτι διαθέτει ἰσχυροὺς ἀμυντικοὺς μηχανισμούς, παρὰ τὰ ὅποια λάθη του· τὸ ἴδιο καὶ τώρα, δείχνει ὑποδειγματικὴ πειθαρχεία καὶ ὑπευθυνότητα, ἀλλὰ καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Κυριάκο Μητσοτάκη καὶ στὸ ἰατρικὸ προσωπικό, μὲ πρῶτο τὸν Σωτήρη Τσιόρδα. Γνωρίζει, ὅτι ὅσα λέγονται ἐναντίον τους, ἐλάχιστα πράγματι, εἶναι εἴτε ἀνόητα εἴτε ὑποβολιμιαῖα· σὲ περιπτώσεις πολέμου ὁλόκληρος ὁ ἰδιωτικὸς τομέας ἐπιστρατεύεται πλήρως.