Εὐρωζώνη, ἄμεση παρέμβαση ἐννέα πρωθυπουργῶν

Σὲ ἄμεση παρέμβασή τους, μὲ ἐπιστολή τους στὸν Σὰρλ Μισέλ, οἱ ἡγέτες ἐννέα χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης, ζητοῦν τὴν ἔκδοση εὐρωομολόγου κατὰ τοῦ κοροναϊοῦ, σὲ ἔκτακτο Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο· ὁ πρόεδρός του δὲν ἀπάντησε ἀκόμη, ἀλλὰ εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀντιδροῦν, Γερμανία, Ὁλλανδία καὶ Αὐστρία. Οἱ χῶρες εἶναι, Γαλλία, Ἰταλία, Ἱσπανία, Πορτογαλία, Ἑλλάς, Σλοβενία, Ἰρλανδία, Βέλγιο καὶ Λουξεμβοῦργο· οἱ πιέσεις εἶναι ἰσχυρὲς καὶ οἱ δυνατότητες διαφωνίας τῶν τριῶν δὲν ἔχουν ἀντίκρυσμα. Ἡ συνοχὴ τῶν Εὐρωπαίων κρίνεται ἀπέναντι στὴν πανδημία· οἱ ἀντιρρήσεις δὲν ἔχουν ἔχουν ἀπήχηση. Στὴν Ἑλλάδα, σημειώθηκαν δύο ἀκόμη θάνατοι, φθάνοντας τοὺς 22, καὶ τὰ νέα κρούσματα, 78, ἀλλὰ περιλαμβάνονται καὶ οἱ 21 ἀπ’ τὴν Ἱσπανία. Στὴν Ξάνθη ὁ δῆμος Ἐχίνου ἐτέθη σὲ ἀπομόνωση, λόγῳ θανάτου ἡλικιωμένου.