…Κι ἡ θέλησί μου βράχος

Μὲ τὰ λόγια τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τὴν ἐθνεγερσία καὶ παρότρυνε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν δύο ἐθνικῶν κρίσεων, τῆς πανδημίας καὶ τῆς βάρβαρης εἰσβολῆς τῆς Τουρκίας· «Ἡ δύναμί σου πέλαγο, κ’ ἡ θέλησί μου βράχος», ἀπ’ τοὺς «Ἐλεύθερους Πολιορκημένους», συγκίνησε τοὺς Ἕλληνες. Ὁ πρωθυπουργὸς ταύτισε τὸν σημερινὸ ἀγῶνα κατὰ τῆς πανδημίας, μὲ ἐκεῖνον τῶν προγόνων μας τοῦ 1821, ὁπλαρχηγοὶ τώρα εἶναι οἱ γιατροὶ κι οἱ νοσηλευτές κι ἐμεῖς εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ συμπαραταχθοῦμε μαζί τους σὲ ὅλα· ἡ ἄμυνά μας εἶναι ἱκανοποιητικὴ κι ὀφείλουμε ὑποστήριξη σὲ ὅσους μάχονται στὰ νοσοκομεῖα καὶ στὰ σύνορα. Ἔχουμε ἐμπίστοσύνη στὸ κράτος κι αὐτὸ ἀνταποκρίνεται.