Ἐγκώμια Γάλλου πρεσβευτοῦ

Ὁ Γάλλος πρεσβευτὴς δὲν ἐφείσθη ἐγκωμίων πρὸς τὴν χώρα μας, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας· τὸ ὑγειονομικὸ σύστημα ἀνταποκρίθηκε μὲ θαυμαστὸ τρόπο, ἐνῶ καὶ οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες ἐπετέλεσαν τὴν ἀποστολή τους· τὰ ἐγκώμια μετροῦν περισσότερο, ἐπειδὴ ἕνα χρόνο πρὶν ὅλοι στὴν Εὐρώπη μᾶς περιγελοῦσαν, ἐπειδὴ δὲν μπορούσαμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ στὶς ἔκτακτες περιστάσεις, ὅπως στὴν Μάνδρα καὶ στὸ Μάτι. Τὴν ἐμπιστοσύνη μας πρὸς τὸς κράτος ἐπισήμανε καὶ ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας στὸ διάγγελμά της, γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο, ὑπογραμμίζοντας, ὅτι μὲ τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ θὰ ἀντιμετωπίσουμε καὶ τὸν λοιμὸ καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀπειλή, Ἡ ἀνάταση τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἴδια μὲ ἐκείνη τῆς ἐπαναστάσεως.