Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἰσχυρότερες στὴν Ἀσία καὶ ἠπιότερες στὴν Εὐρώπη· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0812 δολλάρια καὶ 120,3210 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1599,50, ἐνῶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 26,23. Οἱ ἐπενδυτὲς διατηροῦν τὴν αἰσιοδοξία τους, ἀλλὰ κυρίως οἱ Ἀσιάτες, ἐνῶ οἱ Δυτικοὶ δείχνουν ἀρκετὰ ἐπιφυλακτικοί, ἴσως καὶ δικαιολογημένα· ὅσο κι ἂν ἀξιολογοῦν εὐνοϊκὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ μέτρα, παρὰ τὶς κάποιες παρασπονδίες, διερωτῶνται, γιὰ τὸ τί θὰ γίνει στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ κόσμο, τόσο ἀπὸ ὑγειονομικῆς, ὅσο κι ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς. Ἡ πανδημία ἐπιβεβαιώνει τὶς ἄρδην ἀλλαγὲς τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας· ἡ βιομηχανικὴ Δύση δείχνει τὶς ἀτέλειές της καὶ τὶς διαρθρωτικὲς ἀδυναμίες της. Στοὺς νέους κινδύνους ἐμφανίζεται ἀδύναμη καὶ ἀμήχανη γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ ἀντιδράσει· σὰν δέσμια, ποὺ εἶναι στὴν πραγματικότητα, τῶν ἰδεολογικῶν της ἀγκυλώσεων. Στὴν πραγματικὴ ζωὴ ὅμως ἀναδεικνύονται καὶ κατοχυρώνονται οἱ ἡγέτες, ἐθνικὰ καὶ παγκόσμια, μετροῦν πρωτίστως.