Ἀναβολὴ Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων

Ἡ ἀναβολὴ τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἦταν ἀναμενόμενη καὶ καλῶς ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση ἀπ’ τὴν ΔΟΕ καὶ τὴν ἰαπωνικὴ κυβέρνηση· ἡ τέλεσή τους θὰ γίνει τὸ 2021, γιὰ πρώτη φορὰ σὲ περιττὸ ἀριθμὸ ἔτους, ἀλλὰ ὁ λοιμὸς εἶναι λοιμός! Οὐδεὶς γνωρίζει τὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ κατάσταση σὲ πέντε μῆνες, γιὰ τὴν ὁμαλὴ συμμετοχὴ τῶν ἀθλητῶν στὴν τέλεσή τους· κι ἂν ἀκόμη ἔχει ὑποχωρήσει ὁ κοροναϊός, ὅλοι οἱ λαοὶ θὰ εἶναι καταβεβλημένοι ἀπ’ τὴν πολύμηνη ἀπομόνωση τῶν κατοίκων καὶ τὴν ἀτομικὴ προετοιμασία τῶν ἀθλητῶν. Ἡ ἀνθρωπότης ζεῖ τὶς ἔκτακτες καταστάσεις, ἄγνωστες γιὰ τοὺς σημερινοὺς κατοίκους, καθὼς μόνο στὰ ἱστορικὰ βιβλία διαβάζαμε γιὰ τὶς μεγάλες ἐπιδημίες τοῦ παρελθόντος· ὁ βιομηχανικὸς ἄνθρωπος παραμένει τὸ ἴδιο εὐάλωτος μὲ τοὺς προγόνους του.