Ἔρευνες διεθνῶν Ἱδρυμάτων

Οἱ ἔρευνες τῶν διεθνῶν ἱδρυμάτων, ὅπως τοῦ Κὸχ τῆς Γερμανίας, ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει λάβει ἐγκαίρως προφυλακτικὰ μέτρα κι ἔχει τὶς λιγώτερες ἀπώλειες· ἡ πειθαρχία καὶ ἡ ἀλληλεγγύη τῶν Ἑλλήνων κρίνεται ἀπ’ τοὺς ξένους ὑποδειγματική, ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἐπιβλήθηκαν τὰ μέτρα. Ἡ ὑποχώρηση τοῦ ρυθμοῦ αὐξήσεως τῶν κρουσμάτων ἔρχεται σὲ ἐπιβεβαίωση τῶν ἐκτιμήσεων αὐτῶν· ἀπομένει φυσικὰ αὐτὸ νὰ συνεχισθεῖ τὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες, ὁπότε καὶ θὰ λάμψει στὸν ὁρίζοντα ἡ μέρα τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν ἀπομόνωση. Ὁ ἑορτασμὸς τῆς παλιγγενεσίας ἔδειξε τὴν ὁμοθυμία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν σημερινῶν ἐθνικῶν κρίσεων· οὐδεὶς δικαιοῦται παραγνωρίσαι τὴν ἀποφασιστικότητα καὶ ἐγρήγορση τῶν Ἑλλήνων. Εἴμαστει ὄρθιοι καὶ πανέτοιμοι γιὰ τοὺς ἀγῶνες μας, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τοὺς χιλιάδες ἐθελοντές.