Πανδημία, ἐλεγχόμενη κρίση

Ἡ κρίση τῆς πανδημίας παραμένει ἐλεγχόμενη στὴν χώρα, μὲ πρῶτο στόχο τὴν διατήρησή της καὶ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα, ὁπότε ἴσως περάσουμε σὲ ἄλλη φάση· ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε ὅτι διαθέτουμε 813 κλίνες ΜΕΘ καὶ 2158 συνολικά, ἐνῶ ἔχουν προσληφθεῖ 3285 γιατροὶ καὶ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ καὶ οἱ ἐθελοντὲς ἀνέρχονται σὲ 8715, μὲ τοὺς νεκροὺς σὲ τέσσερες καὶ τὰ νέα κρούσματα, 71. Ἐπίσης χθὲς ἔφθασαν ἀπ’ τὶς Ἰνδίες πέντε τόνοι χλωροξίνη, μὲ εἰδικὴ πτήση, οἱ ὁποῖοι διανεμήθηκαν στὶς φαρμακοβιομηχανίες γιὰ τὴν παραγωγὴ τῶν σκευασμάτων καὶ τὴ διάθεσή τους στὰ νοσοκομεῖα· ὁ φόβος τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Ἱσπανίας στοιχειώνει τοὺς Ἕλληνες, ἂν καὶ ἦταν ἀπὸ πρὶν πειθαρχημένοι καὶ μὲ ὑποδειγματικὴ ὑπευθυνότητα. Ὁ θάνατος τοῦ νεαροῦ στὴν Ξάνθη ὀφείλεται στὴν παχυσαρκία του, ἂν καὶ δὲν εἶχε ὑποκείμενο νόσημα. Ἡ πειθαρχία καὶ ἡ ὑπευθυνότης ὀφείλουμε νὰ τὶς ἀκολουθοῦμε εὐλαβικά, ὅπως γίνεται μέχρι τώρα.