Ἀποτελεσματικὴ προφύλαξη

Ἡ ὑποχρεωτικὴ μεταφορὰ τῶν ἐξ Ἱσπανίας φοιτητῶν σὲ κεντρικὸ ξενοδοχεῖο, μέχρι τὸν ἔλεγχό τους ἀπ’ τὶς ὑγειονομικὲς ἀρχές, ἦταν τὸ σωστὸ μέτρο· βρέθηκαν τελικὰ 21 φορεῖς τοῦ κοροναϊοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐτέθησαν σὲ πλήρη ἀπομόνωση στὸ ἴδιο τὸ ξενοδοχεῖο, ἐνῶ οἱ ἄλλοι σταδιακὰ ἀποχώρησαν γιὰ τὰ σπίτια τους, μὲ τὴν ἐξαίρεση ἑβδομηνταένα ποὺ ζήτησαν νὰ παραμείνουν γιὰ ἄλλες δύο ἑβδομάδες. Ὁ Νίκος Χαρδαλιᾶς χαρακτήρισε τοὺς φορεῖς ὡς βόμβα γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία, ἂν αὐτοὶ εἶχαν ἀφεθεῖ νὰ ἐπιστρέψουν ἀμέσως στὰ σπίτια τους· ἡ πρόληψη μετράει καὶ μέτρησε στὴν χώρα μας, καὶ γι’ αὐτὸ ἔχουμε ὑποστεῖ τὶς λιγώτερες συνέπειες ἀπὸ ἄλλους. Ἡ πρόνοια εἶναι τὸ καθῆκον μας καὶ αὐτὸ χρειάζεται.