Πλειοδοσία, χείριστο ἦθος

Ἡ πλειοδοσία, γιὰ τὶς παροχὲς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πανδημίας, εἶναι ἡ χειρότερο τακτικὴ κι ἀποκαλύπτει τὸ χυδαῖο ἦθος ὅσων τὴν χρησιμοποιοῦν· δύο εἶναι τὰ κύρια προβλήματα κάθε χώρας, πρῶτον, ἡ καθυστέρηση τῆς εἰσβολῆς στὸ ἔδφαφός της καὶ ἡ μείωση τῶν ἐπιπτώσεών της, ἀπὸ πλευρᾶς ὑγειονομικῆς καὶ οἰκονομικῆς· δεύτερον, ἡ προστασία τοῦ κόσμου, μὲ τὴν διασφάλιση ἐπαρκοῦς εἰσοδήματος, καὶ προετοιμασία τῆς ἑπομένης ἡμέρας. Ὁ Χρῆστος Σταϊκούρας ἦταν σαφέστατος, γνωρίζει κανεὶς τὴν διάρκεια τοῦ λοιμοῦ, ὥστε νὰ προγραμματίσει τὴν πολιτικὴ ἀπέναντί του; ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι περιττὰ καὶ δημαγωγικά. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει πλήρως κατανοήσει τὸ πρόβλημα καὶ γι’ αὐτὸ ἐγκρίνει τὴν κυβερνητικὴ πολιτικὴ. Ἔχει ἐμπιστοσύνη στὸν Μητσοτάκη.