Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἀνοδικὲς τάσεις, κυρίως στὴν Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀνατολή· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1023 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 120,7740 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 26,79, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1620,95. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται αἰσιόδοξοι, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν οἰκονομικῶν μέτρων κατὰ τοῦ κοροναϊοῦ, ἀλλὰ διερωτῶνται, τοῦ κατὰ πόσο αὐτὰ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες θὰ ἀντισταθμίσουν τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ, ἐπειδὴ ὁ ΠΟΥ κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ἡ Νέα Ὑόρκη νὰ μετατραπεῖ σὲ νέο Βουχάν· ἡ κυρία ἀνησυχία προέρχεται ἀπ’ τὸν Ὀργανισμὸ Τροφίμων καὶ Γεωργίας τοῦ ΟΗΕ, ὡς πρὸς τὴν ἐπάρκεια τροφίμων, λόγῳ τοῦ κοροναϊοῦ, καθὼς θὰ ὑπάρξουν δυσκολίες στὴν συγκομιδὴ πολλῶν χωρῶν, μὲ τὴν ἀπομόνωση τῶν κατοίκων τους. Οἱ δυσχέρειες στὶς διεθνεῖς συναλλαγές, ἐξ αἰτίας τοῦ λοιμοῦ, θεωροῦνται δευτερεύουσες. Στὴν Ἀθήνα τὸ Χρηματιστήριο σημείωσε ἄνοδο, ἐνῶ ταυτοχρόνως ὑποχώρησε ἀρκετὰ τὸ ἐπιτόκιο τῶν ὁμολόγων μας.