Ὑπόνοιες προελεύσεως ἰοῦ

Οἱ ἀμοιβαῖες κατηγορίες γιὰ προέλευση τοῦ κοροναϊοῦ, μεταξὺ Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ Κίνας, ἐντείνονται, χωρὶς τὴν κατάληξή τους πρὸς τὸ παρόν· στὸ παιχνίδι ἔχει παρέμβει καὶ ἡ Ρωσία, ἡ ὁποία στὴν ὑγειονομική της βοήθεια πρὸς τὴν Ἰταλία ἔχει περιλάβει καὶ συστήματα ραδιολογικῆς ἀξιολογήσεως τοῦ ἰοῦ. Ὅλα αὐτὰ ἴσως ἀποδειχθοῦν στὸ μέλλον, ὅτι ἔχει δίκαιο ἡ μία ἢ ἡ ἄλλη πλευρά· σήμερα ὅμως προέχει ἡ πολιτικὴ ἀντιμετωπίσεως τοῦ λοιμοῦ. Ἡ διεθνὴς συνεργασία εἶναι ἀπαραίτητη, ἀλλὰ δὲν εἶναι καθόλου ἀποτελεσματική· οἱ μεγάλες δυνάμεις, ὅπως πάντοτε, προσφέρουν πρῶτες τὴν ἀλληλεγγύη τους πρὸς μικρὲς καὶ φτωχὲς χῶρες. Ἡ Κίνα ἀνταποκρίθηκε πρώτη, μὲ οὐσιαστικὴ βοήθεια πρὸς ὅλους, ἀκόμη πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους, ἀλλὰ καὶ πρὸς τρίτους ἡ Εὐρώπη ἀπουσιάζει πλήρως, ὅπως καὶ ἡ Ἀμερική.