Τράμπ, ἐλπίδα σὲ ὁμογένεια

Τὶς ἐλπίδες του στὴν προσέλκυση τῶν ψήφων τῆς ὁμογένειας, γιὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογές, ἐναποθέτει ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, δείχνοντας ὅτι στηρίζει τὴν Ἑλλάδα στὴν ἀντιμετώπιση τῆς τουρκικῆς ἀπειλῆς· ἀλλὰ μετροῦν ἀκόμη ἄσχημα στοὺς Ἑλληνοαμερικανοὺς οἱ προηγούμενες φιλοτουρκικές του θέσεις. Οἱ ὁμογενεῖς παραδοσιακὰ εἶναι Ρεπουμπλικανοί, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς ὑποστηρίξεως τοῦ Μπὶλ Κλίντον καὶ τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα, ἀλλὰ οἱ ἰσχυροὶ οἰκονομικοὶ παράγοντες τῶν Ἑλληνοαμερικανῶν καὶ οἱ Πανεπιστημιακοί τους δὲν ἔχουν πεισθεῖ ἀρκετὰ ἀπ’ τὸν πρόεδρο· ἴσως μέσα στὸ Θέρος προβεῖ καὶ σὲ ἄλλες ἐγγυήσεις, καθὼς ἡ στάση του στὴν πανδημία ἔχει ἐνοχλήσει πολὺ ὅλους τοὺς Ἀμερικανούς. Ὁπωσδήποτε ἡ πορεία τοῦ λοιμοῦ στὴν μεγάλη χώρα θὰ ἐπηρεάσει τὶς ἐσωτερικές της πολιτικὲς ἐξελίξεις. Διαμορφώνεται ἄλλη δυναμική, μὲ ἄγνωστη τὴν κατάληξη.