Προγραμματισμὸς ἄλλης μέρας

Ὁ προγραμματισμὸς γιὰ τὴν ἑπομένη μέρα τῆς πανδημίας ἔχει προχωρήσει στὴν κυβέρνηση καὶ σήμερα ἀνακοινώνονται τὰ πρῶτα μέτρα, ὄχι λεπτομερῆ, ἐπειδὴ εἶναι νωρὶς ἀκόμη, ἀλλὰ μερικὰ γιὰ τόνωση τοῦ ἠθικοῦ τοῦ κόσμου· εἴμαστε σὲ καλύτερη θέση ἀπ’ τὶς ἄλλες χῶρες, ἀπὸ πλευρᾶς λοιμοῦ, ἀλλὰ οὐδεὶς γνωρίζει τὸ τέλος τῶν προφυλακτικῶν μέτρων καὶ τὴν κατάσταση τῆς χώρας τὴν ὥρα ἐκείνη. Ἑπομένως ἡ στοιχειώδης πρόνοια ἐπιβάλλει συντηρητικὴ τακτική, ὥστε νὰ διαθέτουμε τὰ περισσότερα μέσα γιὰ τὴν ἀνόρθωση τῆς οἰκονομίας· ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης καὶ οἱ ὑπουργοί του ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἐξαιρετικὰ προονητικοὶ καὶ σώφρονες, ὁπότε μᾶλλον θὰ ἐπιβεβαιωθοῦν καὶ στὸ θέμα αὐτό. Διαθέτουμε ἕνα ἀκόμη μέσο τώρα, τὴν εὐρύτατη ἐπέκταση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας σὲ πολλοὺς κλάδους, ὁπότε ὅλοι μας, ἑκόντες ἄκοντες, προσαρμοζόμαστε στὴν χρήση της, μὲ πρῶτο κύριο βῆμα τὴν λοιμική. Ἀποβαίνει τὸ ἐφαλτήριο τῆς οἰκονομίας μας γιὰ τὴν αὐριανὴ ἡμέρα.