Εὔσημα τῶν διεθνῶν κύκλων

Τὰ εὔσημα τῶν διεθνῶν κύκλων γιὰ τὴν Ἑλλάδα πλεονάζουν κι ἀντανακλοῦν τὴν διαφορὰ τῆς χώρας μας ἀπ’ τὶς ἄλλες, στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ λοιμοῦ· περισσότερο μετρᾶνε οἱ ὕμνοι τῶν γνωστῶν ἀτλαντικῶν κύκλων, οἱ ὁποῖοι μᾶς εἶχαν περιλούσει μὲ τὰ χειρότερα ἐπίθετα τὴν τελευταία δεκαετία. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ κυβέρνηση ἀντέδρασε γρήγορα καὶ τολμηρὰ στὴν ἐπιβολὴ ὅλων τῶν προφυλακτικπῶν μέτρων, γιὰ τὴν θωράκισή μας ἀπέναντι στὸν ἀδίστακτο εἰσβολέα· τὸ κρίσιμο πρόβλημα, στὴν φάση αὐτή, εἶναι ἡ ὀχύρωση τῆς χώρας καὶ στὴ συνέχεια, μόλις ἀποδώσουν τὰ μέτρα, ἀρχίζει ἡ μέριμνα γιὰ τὴν ἀνόρθωση τῆς οἰκονομίας, σταδιακὰ καὶ πάλι, ὅσο εὐρύνεται ἡ χαλάρωση, αὐξάνεται κλιμακωτὰ ἡ ἐνίσχυση τῆς οἰκονομικῆς ρευστότητος.